Welkom op Extranet

Extranet is een afgesloten deel op onze website. Hier kunt u onder andere een wissel of afvoer van de container of kooiaapbak aanvragen. Maar u kunt bijvoorbeeld ook inzien wat het tonnage ingezameld vlakglas in een bepaalde periode is en of de vulgraad van uw container goed is. Daarnaast kunt u de CO2-reductie over een bepaalde periode opvragen.

Wanneer wel/geen transport?

Op officiele Nederlandse feestdagen is er geen container- of kooiaaptransport. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van wisselen of afvoeren. Het kan op een eerder of later tijdstip plaatsvinden. Bent u gesloten of is de container niet bereikbaar? Geef het ons tijdig door!

Twijfelt u of de melding al is doorgegeven? Check uw logboek.

Zo voorkomen we samen onnodig containertransport. In bepaalde gevallen zijn wij genoodzaakt de bijbehorende kosten aan u door te berekenen.

Vlakglas Recycling Nederland APP

Vlakglas Recycling Nederland heeft een APP ontwikkeld voor het wisselen en afvoeren van containers via de smartphone of tablet.

De APP is bedoeld voor onze inzamelpunten.

U logt in met dezelfde gegevens als voor Extranet, het afgesloten deel op onze website en vraagt een wissel of afvoer aan. De melding wordt direct verzonden naar de transportplanning.

De APP is gratis beschikbaar voor iPhone en Android-toestellen in de App-Store of Play-Store onder de naam "VRN Extranet".

Heeft u geen inlog gegevens? Vraag ze aan via info@vlakglasrecycling.nl